Menu
Menu

İşyeri Ruhsat İşlemleri

İNTERNET KAFELER İÇİN

1. Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
4.  İşyeri Tapu fotokopisi
5. Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşlerinden)
6. Vergi levhası fotokopisi
7. Esnaf Odası  kayıt Belgesi  ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi
8. Sağlık Raporu  (Sağlık Ocağından)
9. Sabıka kaydı (Nüfus Müdürlüğünden )
10. Yangın tüpü faturası (En az 6 Kg. lık)
11. İtfaiye Durum Raporu (İncirliova   Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden)
12. Telekomdan alınacak İP numarasını gösterir belge
13. Güvenlik kamerası takıldığına dair Emniyet tutanağı
14. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca onaylı filtreleme programının lisans belgesi
15. Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahhütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
16. 2 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
17. 1 Adet Mavi Plastik Dosya
18. Mesafe Krokisi
19 TMMOB ‘ne kayıtlı Elektrik Mühendisinden Uygunluk Yazısı

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN

1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 NüfusKayıt Örneği
3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
5  İşyeri Tapu fotokopisi
6 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşlerinden)
7 Vergi levhası fotokopisi
8 Esnaf Odası  kayıt Belgesi  ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi
9 Sağlık Raporu  (Sağlık Ocağından)
10 Sabıka kaydı (Nüfus Müdürlüğünden )
11 Yangın tüpü faturası (En az 6 Kg. lık)
12 İtfaiye Durum Raporu (İncirliova   Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden)
13 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
14 2 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
15 1 Adet Mavi Plastik Dosya
16 Mesafe Krokisi
 

SIHHİ MÜESSESE İÇİN İSTENEN BELGELER

DİŞ KLİNİĞİ VE POLİKLİNİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

SIHHİ İŞYERİ RUHSATLARI İÇİN
İSTENİLEN BELGELER
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
4 İşyeri kendine ait ise  Tapu fotokopisi
5 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden)
6 Vergi levhası fotokopisi
7 Diş   Hekimleri oda kayıt belgesi
8 Kroki (Teknik Resim Kurallarına uygun)
9 İl Müdürlüğünden Klinik açılış izin ruhsatı
10 Akedemik Kariyeri (Dr. Yrd.  Doç. Dr. Varsa belgesinin fotokopisi
11 Diploma fotokopisi
12  Sağlık Raporu  (Sağlık ocağından)
13 Yangın tüpü faturası ( 6 Kg. lık)
14 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
15 3 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
16 1 Adet Mavi Plastik Dosya

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

SIHHİ İŞYERİ RUHSATLARI İÇİN
İSTENİLEN BELGELER
   
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Nüfus Kayıt Örneği
3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
5 İşyeri Tapu fotokopisi
6 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden)
7 Vergi levhası fotokopisi
8 Esnaf Odası kayıt Belgesi ve Esnaf  Sicil Tastiknamesi
9 Ustalık Belgesi      (Ticaret Odasına kayıtlı olanlar dahil)
10  Sağlık Raporu  (Sağlık ocağından)
11 Yangın tüpü faturası (en az 6 Kg. lık)
12 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
13 3 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
14 1 Adet Mavi Plastik Dosya

SPOR SALONLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

SIHHİ İŞYERİ RUHSATLARI İÇİN
İSTENİLEN BELGELER
   
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi  (Tapuda adı geçen mülk sahibinin vefat etmiş olması
durumunda  vereset ilamı  çıkartılmalı  ve  kira  sözleşmesinde  vereset  ilamında adı
geçenlerin imzası bulunmalıdır.
4 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden)
5 Esnaf Odası veya  Ticaret odası kayıt Belgesi ve Esnaf  Sicil Tastiknamesi
6 Vergi Levhası fotokopisi
7 İşyeri Krokisi (Yetkili bir kişiye çizdirilmelidir. Üzerinde uzunluk ölçüleri
M2 toplamı çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır.)
8 Adli sicil belgesi
9 Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olduğuna dair belge
10 İşletici kimlik bildirme belgesi
11 Ustalık belgesi (Antrenörlük belgesi)
12 İtfaiye Uygunluk raporu
13 ASAT İşyeri açma ruhsatı görüş belgesi
14 Gençlik hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü uygunluk raporu
15 Güvenlik kameraları ve kayıt sistemi (700 TVL IR LED dış mekan kamerası
ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası
16 Tuvalet bulunmalıdır
17 İmza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket ise)
18 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
19 2 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) (Şirket ise gerekli değil)
20 1 Adet Mavi Plastik Dosya
   
NOT : Spor salonunda M2 şartı yoktur.
  İşyerinin meskene açılması durumunda muvakatname alınmalıdır.

VETERİNER KLİNİĞİ VE POLİKLİNİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

SIHHİ İŞYERİ RUHSATLARI İÇİN
İSTENİLEN BELGELER
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
4 İşyeri kendine ait ise  Tapu fotokopisi
5 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden)
6 Vergi levhası fotokopisi
7 Veteriner  Hekimleri oda kayıt belgesi
8 Kroki (Teknik Resim Kurallarına uygun)
9 İl Müdürlüğünden Klinik açılış izin ruhsatı
10 Sorumlu veteriner hekim belgesi (Aydın İl gıda ve hayvancılık müdürlüğü
11 Diploma fotokopisi
12  Sağlık Raporu  (Sağlık ocağından)
13 Yangın tüpü faturası ( 6 Kg. lık)
14 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
15 3 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
16 1 Adet Mavi Plastik Dosya
 

GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

2. 3. SINIF GSM RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Sanayi Sicil Kayıt Belgesi    (Aydın Ticaret İl Müdürlüğünden)
3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
5 İşyeri Kendine ait ise Tapu fotokopisi
6 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden)
7 Vergi levhası fotokopisi
8 Esnaf Odası  kayıt Belgesi  ve Sicil Tasdiknamesi
9 İtfaiye Durum Raporu (İncirliova   Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden)
10 Ustalık Belgesi  (Ticaret Odasına kayıtlı olanlar dahil)
11 Makine Yerleşim Projesi (Motor beyanı ve İş Akım Şeması içinde)
12 Kapasite Raporu (Üretim Tesislerinden Makine Mühendisi Onaylı)
13 Deşarz izin belgesi (Halı yıkama ve araç yıkama işyerlerinden)
14 İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
15 Tüp Bayiliği için Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk  Sigortası
16 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
17 2 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
18 1 Adet Mavi Plastik Dosya
19 Üretim faaliyetlerinde bulunacak işyerleri için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden BAMS yazısı
  ŞİRKETLER İÇİN :
   
19 Sicil Numara Kaydı
20 Ticari Sicil Gazetesi
21 Ticari Faaliyet Belgesi
22 İmza Sirküleri
23 Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noterden)
24 Sorumlu Müdürün İkametgah Belgesi
25 Sorumlu Müdürün Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 GSM RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
(HAYVAN BESİCİLİĞİ)
 
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
4  Tapu fotokopisi
5 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Fen İşlerinden)
6 Taşınmaza ait tapu kaydı (Tapu Müdürlüğünden)
7 Çiftçilik Belgesi (Ziraat Odasından)
8 ÇKS Belgesi (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden)
9 İşletmede bulunan hayvanların listesi (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden)
10 İşletmeye ait kroki
11 Yangın tüpü faturası (En az 6 Kg. lık)
12 İtfaiye Durum Raporu (İncirliova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden)
13 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
14 2 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
15 1 Adet Mavi Plastik Dosya

TÜP BAYİLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

2. 3. SINIF GSM RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1 Başvuru Beyan Formu  (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
2 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3 İşyeri Kira ise Kira Sözleşmesi
4 İşyeri Kendine ait ise Tapu fotokopisi
5 Yapı Kullanım İzin Belgesi (Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden)
6 Vergi levhası fotokopisi
7 Esnaf Odası  kayıt Belgesi  ve Sicil Tasdiknamesi
8 Tehlikeli Maddeler Zorunluluk Sigortası
9 Bayilik Sözleşmesi
10 İtfaiye Durum Raporu (İncirliova   Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden)
11 Çevre Kirlenmesini Önleyici Taahütname (Belediye Zabıta Müdürlüğünden)
12 2 Adet  vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
13 1 Adet Mavi Plastik Dosya
14 Kamera sistemi
  ŞİRKETLER İÇİN :
   
15 Sicil Numara Kaydı
16 Ticari Sicil Gazetesi
17 Ticari Faaliyet Belgesi
18 İmza Sirküleri
19 Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noterden)
20 Sorumlu Müdürün İkametgah Belgesi
21 Sorumlu Müdürün Nüfus Cüzdanı Fotokopisi