TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA İHALESİ

27 Mayıs 2024
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış ve kira şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ VE KİRA  ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT
1 BIYIKLI 258/10 Arsa 218,77 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı 235.000,00 7.050,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 10:00
2 BIYIKLI 258/11 Arsa 316,85 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı 345.000,00 10.350,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 10:10
3 BIYIKLI 258/4 Arsa 560,09 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı 585.000,00 17.550,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 10:20
4 BIYIKLI 258/6 Arsa 661,95 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı 685.000,00 20.550,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 10:30
5 BIYIKLI 192/157 Arsa 752,99 Ayrık nizam 3 katlı konut alanı,
TAKS:0.40/KAKS:1.20 haritacılık işlemi gerekli
785.000,00 23.550,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 10:40
6 BIYIKLI 218/2 Arsa 412,3 Serbest nizam 3 katlı konut alanı haritacılık işlemi gerekli 430.000,00 12.900,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 10:50
7 MADRANDERE 120/7 Arsa 3143,8 Köy yerleşik alan dışı kadastral yolu var 1.950.000,00 58.500,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 11:00
8 HALİLBEYLİ 158/3 Arsa 611,84 Köy yerleşik alan içersinde TAKS:0.40
Yençok:7.50m
715.000,00 21.450,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 11:10
9 HALİLBEYLİ 158/7 Arsa 559,58 Köy yerleşik alan içersinde TAKS:0.40
Yençok:7.50m
655.000,00 19.650,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 11:20
10 HALİLBEYLİ 160/3 Arsa 590,26 Köy yerleşik alan içersinde TAKS:0.40
Yençok:7.50m
695.000,00 20.850,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 11:30
11 HALİLBEYLİ 163/6 Arsa 516,79 Köy yerleşik alan içersinde TAKS:0.40
Yençok:7.50m
605.000,00 18.150,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 11:40
12 GÜDÜŞLÜ 153/6 Arsa 1.600,60 Köy yerleşik alan içi 1.445.000,00 43.350,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 11:50
13 GÜDÜŞLÜ 186/2 Arsa 135,44 Köy yerleşik alan içi 160.000,00 4.800,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 12:00
14
KASAPLAR
144/172 Arsa 6.608,94 Köy yerleşik alan içi 3.200.000,00 96.000,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 12:10
15 BÜYÜKDERE 124/1 Arsa 497,13 A-2 (Haritacılık İşlemi Mevcut) 545.000,00 16.350,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 12:20
   
   
 
   
16
BIYIKLI 258/1 Arsa 521,34 Ayrık nizam 3 katlı konut alanında  TAKS 0,40/KAKS 1,20 540.000,00 16.200,00 TL 2.500,00 TL 6.06.2024 13:40
TAŞINMAZ KİRA
S.
NO.
MAHALLE ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
ADRES MUAMMEN KİRA  BEDELİ AYLIK
(Türk Lirası)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİH/
SAAT
1 Kasaplar 152/1 Kahvehane 32,09 KASAPLAR MAH. 1561 SK. NO: 2 /1A KOÇARLI / AYDIN 1.350+
%20 KDV.
3 1.458 800 06.06.2024
13:50
2 Yeniköy 192/1 Dükkan 100 YENİKÖY MAH. ATATÜRK (YENİKÖY) CD. NO: 93 KOÇARLI / AYDIN 3.000+
%20 KDV.
3 3.240 800 06.06.2024
14:00
3 Yeniköy 185/1 Dükkan 60 OKUL 1 YENİKÖY SOK. NO:6 KOÇARLI / AYDIN 3.000+
%20 KDV.
3 3.240 800 06.06.2024
14:10
4 Çakırbeyli 173/1 Kahvehane 110,36 ÇAKIRBEYLİ MAH. 595 SOK. NO:68A KOÇARLI / AYDIN 11.100+
%20 KDV.
3 11.988 800 06.06.2024
14:20
5 Bıyıklı 225/1 Dükkan 10 BIYIKLI MAH. ZEYTİNLİ SOK. 1G KOÇARLI / AYDIN 600+
%20 KDV.
3 648 500 06.06.2024
14:30
6 Tekeli 171/1 Kahvehane 116,25 Tekeli Mh. 1705 Sk. No:2A Koçarlı/AYDIN 1.700+
%20 KDV.
3 1.836 800 06.06.2024
14:40
7 Tekeli 171/1 Dükkan 10 Tekeli Mh. 1705 Sk. No:2B Koçarlı/AYDIN 350+
%20 KDV.
3 378 300 06.06.2024
14:50
8 Yağcıdere 177/15 Kahvehane 50 Yağcıdere Mh. 872 Sk. No:6 Koçarlı/AYDIN 350+
%20 KDV.
3 378 300 06.06.2024
15:00
9
Yeniköy
178/2
BAĞIMSIZ BÖLÜM 4
Dükkan  16 YENİKÖY MAH. MEHMET AKİF CAD. 2D KOÇARLI /AYDIN 1.100+
%20 KDV.
3 1.188 800 06.06.2024
15:10
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış ve Kira   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış ve Kira  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
         İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Satış bedeli pesin ödenecektir. Ayrica  her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular