Taşınmaz Kira İhalesi

6 Şubat 2023

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükmünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatte kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, meclis toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda taşınmaz kira ihalesi yapılacaktır.


Diğer Duyurular