Sözlü Sınav Sonuç İlanı

26 Şubat 2024

Sözlü Sınav Sonuç İlanı

 

08.10.2023 tarihinde yapılmış olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılan Kurumumuz personelinin yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için:

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13.Maddesi uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı 26/02/2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup; ilgili yönetmeliğin 13/6 maddesi uyarınca sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan almış olmak kaydıyla en yüksek puandan aşağı doğru puanlar sıralanmak suretiyle sınav sonuçlandırılmış, buna göre adayların sözlü sınav puan ve başarı durumu belirlenmiş olup, buna ilişkin liste aşağıdadır.

Adaylar sözlü sınava yönelik olarak varsa itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak yapabileceklerdir. (Yazı İşleri Müdürlüğüne).Sözlü sınavda başarılı olanlar ilgili yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle başarı listesi ilan edilmiştir.26.02.2024

2 Adet 1.Derece Müdür

 

S.NO

Adı ve soyadı

Başvuruda Bulunduğu Kadro  Ünvanı

Başvuruda Bulunduğu Kadro  Derecesi

Sözlü Sınav Ortalaması

Sözlü Sınav Durumu

Yazılı Sınav Sonucu

Başarı Puanı

(Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuç Ort.)

 

Kazanma Durumu

1

Didem SEYHAN

Müdür

1

85.00

Başarılı

77.50

81.30

Asil

2

Kurtuluş GÜNAY

Müdür

1

83.00

Başarılı

62.50

72.80

Asil

 

 


Diğer Duyurular