Mayıs Ayı Meclis Gündemi.

29 Nisan 2022

                      BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

              5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Koçarlı Belediyesi 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 09.05.2022 Pazartesi günü saat 15:00' de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Orta Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No: 6/D’de  Koçarlı Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

             Bilgilerinize rica ederim.


GÜNDEM :

1-Zabıt Özetlerinin Okunması.

2-Kültür ve Sosyal İşler Md.Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.

3-Destek Hizmetleri Md.Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.

4-Güncellenen Katı Atık Ücret Tarifesi.

5-Koçarlı Menderes Turizm Eğlence A.Ş. ‘nin yazısı.

6-2021 Mali Yılı Kesin Hesaba dair cetvel ve kayıtlar.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2022 tarih ve 3493 sayılı Yer Tahsisi konulu  yazısı.

8- Atama Hk.

9- Norm Kadro Cetvellerinde değişiklik.

10-Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler Festivali.

11-Haziran Ayı Toplantı Günü Saati ve Yeri Hk.


Diğer Duyurular