Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

28 Şubat 2023

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 2023 yılında yapılacak mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için Belediyemiz Norm Kadro Cetvellerine göre boş olan 3.Derece Müdür kadrosu (1 Adet)  ile 1. derece Müdür kadrosu  (4 Adet) açılmıştır. İlanen duyurulur.


Diğer Duyurular