BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

27 Eylül 2023

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

 

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Koçarlı Belediyesi 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.10.2023 Pazartesi günü saat 15:00' de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Orta Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No: 6/D’de  Koçarlı Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

             Bilgilerinize rica ederim.GÜNDEM :

1- Zabıt Özetlerinin Okunması.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/09/2023 tarih ve E.8090 saylı yazılarının görüşülmesi.

    (2024 Yılı Bütçesi)

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/09/2023 tarih ve E.8120 saylı yazılarının görüşülmesi.   

    (Ges1 ve Ges2 Projesinin Finansmanı için Ek Kredi Hk.)

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/09/2023 tarih ve E.8121 saylı yazılarının görüşülmesi.

    (Ges1 ve Ges2 Projesi için Ek Gayri Nakdi Kredi Hk.)

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21/09/2023 tarih ve E.8124 saylı yazılarının görüşülmesi.

    (Ges1 ve Ges2 Projesi Finansmanı İçin İller Bankası Ek Kredi Hk.)

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2023 tarih ve E. 8141 sayılı Olurunun Görüşülmesi.      

    (Taşınmaz Kira Süresi Hk.)

7-Kasım Ayı Toplantı Günü Saati ve Yeri Hk.


Diğer Duyurular