Menu

TEKE KALE

TEKE KALE

TEKE KALE

İlçemize bağlı Karaağaç Mahallemizin yaklaşık 2km güneyinde bulunan Teke Kale stratejik bir noktada inşa edilmiştir.Teke Kale Karia bölgesinin kuzey ucunda Amyzon ve Tralleis arasındaki en yüksek tepe üzerinde Batı Menteşe Dağlarının Aydın’ı gören kesiminde Subice Dağı adı verilen dağın en yüksek noktasında deniz seviyesinden 827 yükseklikte antik dönem için stratejik diyebileceğimiz bir yerde inşa edilmiştir.Teke Kale Aydın ilimizin kuş uçuşu 15 km kuzeyinde bulunmaktadır.Günümüzde Teke Kale’ye ulaşmak için bir çok yol mevcuttur.Bunların en uygunu Aydın Çine karayolunun 7.km’sinden Koçarlı ilçesine saptıktan sonra Karaağaç Mahallesi yolunun takip etmektir.Oldukça dik ve virajlı yoldan Teke Kale’sinin yanına kadar gelmek mümkündür.Karaağaç mahallesi içinden geçen yolu takip ettiğimizde Teke Kalesi güneyden görülecektir.Teke Kalesinin hemen bitişiğinde yakın bir tarihte yapılmış olan yangın gözetleme kulesine kadar giden toprak yol kalenin yakınına kadar araçla girmeyi mümkün kılmaktadır.Teke Kale ilk olarak iyi korunmuş sur duvarları ile dikkat çekmektedir.Tepe üzerinde yer alan ve güneye doğru teraslanarak yayılan ana karakol yapısının hemen kuzeyinde kare planlı bir kule,etrafı portikolu avlunun çevresini saran odalardan ana karakol yapısının hemen batısında sur duvarları ile çevrelenen bir alandan oluşmaktadır.Teke Kale sur duvarlarında ve kulede dar dikdörtgen biçimli atkı taşlı isodomos örgü sistemi kullanılmıştır.Sıra blokları arasında yer alan dar dikdörtgen atkı taşları dışarıya taşmaktadır.Taş yüzeyleri kaba yonu bosajlı bırakılmış blok taşlarının kenarları ince bir çerçeve oluşturacak biçimde düzeltilmiştir.


DİĞER TARİHİ MEKANLAR ve GEZİLECEK YERLER