PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

4 Ekim 2022

 

PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Koçarlı İlçesi, Büyükdere Mahallesi 114 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan PİN UİP: 09175943 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği Belediye Meclisimizin 04/07/2022 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanmış olup Aydın büyükşehir Belediye Meclisinin 15/09/2022 tarih ve 306 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

Söz konusu imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince 04/10/2022 tarihinde bir aylık (30 günlük) askı süresi için Koçarlı Belediyesi İlan Panosu,  Koçarlı Belediyesi internet sitesi (http://www.kocarli.bel.tr/ ) ve Büyükdere Mahalle Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu plan değişikliğinin olduğu taşınmaz üzerine tabela asılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu 1 aylık (30 gün) askı süresinde Koçarlı Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Mehmet ÜNER

Mehmet UYANIK

Halil DEĞİRMENCİ

Şehir Plancısı

Harita Mühendisi

Zabıta Komiseri

 

 

 

Engin TOPAL

 

 

İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

 

 

 

Huriye KONDU

 

 

Belediye Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 


Diğer Duyurular