Mayıs Ayı Meclis Gündemi.

                      BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

              5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Koçarlı Belediyesi 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 09.05.2022 Pazartesi günü saat 15:00' de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Orta Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No: 6/D’de  Koçarlı Belediyesi hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

             Bilgilerinize rica ederim.


GÜNDEM :

1-Zabıt Özetlerinin Okunması.

2-Kültür ve Sosyal İşler Md.Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.

3-Destek Hizmetleri Md.Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği.

4-Güncellenen Katı Atık Ücret Tarifesi.

5-Koçarlı Menderes Turizm Eğlence A.Ş. ‘nin yazısı.

6-2021 Mali Yılı Kesin Hesaba dair cetvel ve kayıtlar.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/04/2022 tarih ve 3493 sayılı Yer Tahsisi konulu  yazısı.

8- Atama Hk.

9- Norm Kadro Cetvellerinde değişiklik.

10-Çam Fıstığı ve Yerel Ürünler Festivali.

11-Haziran Ayı Toplantı Günü Saati ve Yeri Hk.

Diğer Duyurular