MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

               5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince Koçarlı Belediyesi 2022 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.03.2022 Cuma  günü saat 15:00' de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Orta Mahalle, Cumhuriyet Meydanı No: 6’da  Koçarlı Belediyesi yeni hizmet binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

        Bilgilerinize rica ederim.


GÜNDEM :

1-Zabıt Özetlerinin Okunması.

2-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 16/02/2022 tarih ve E-2898 Sayılı Boğa Güreşi Konulu yazılarının görüşülmesi.

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/02/2022 tarih ve E-2955 Sayılı Banka Hesapları hakkındaki yazılarının görüşülmesi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/02/2022 tarih ve E-2956 Sayılı Sözleşmeli Personel Ücretleri hakkındaki yazılarının görüşülmesi.

5- Nisan Ayı Toplantı Günü Saati ve Yeri Hk.

Diğer Duyurular