Gündoğan Mahallesi Demirkaya Mevki Plan Askı Tutanağı


PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI
Koçarlı İlçesi, Gündoğan Mahallesi Demirkaya Mevki ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave plan notu plan değişikliği Belediye Meclisimizin 04/10/2021 tarih ve 52 sayılı kararı ile onaylanmış olup Aydın büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2021 tarih ve 407 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür.
Söz konusu imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi gereğince 04/01/2021 tarihinde bir aylık (30 günlük) askı süresi için Koçarlı Belediyesi İlan Panosu,  Koçarlı Belediyesi internet sitesi (http://www.kocarli.bel.tr/ ) ve Gündoğan Mahalle Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu plan değişikliğinin olduğu taşınmaz üzerine tabela asılmıştır. İmar Planları hakkında varsa yapılacak itirazların bu 1 aylık (30 gün) askı süresinde Koçarlı Belediyesi’ne gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. 

 

Mehmet ÜNER    Mehmet UYANIK    Halil DEĞİRMENCİ
Şehir Plancısı    Harita Mühendisi    Zabıta Komiseri
    

Engin TOPAL    
    İmar ve Şehircilik Müdür V.    
    

Huriye KONDU    
    Belediye Başkan Yardımcısı

Diğer Duyurular