Nedim Kaplan

Koçarlı Belediye Başkanı

1969 Aydın doğumlu olup, evli ve 3 kız çocuk babadır. İlk/Orta ve Lise öğrenimimi Koçarlı’da tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında askerliğini Eskişehir’de kısa dönem olarak tamamladı.

1995 yılından itibaren, ticaret hayatına zirai ilaçlar, tohum, gübre bayiliği ve zirai danışmanlık hizmeti veren Tarım firmasıyla başladı. Mesleği ile alakalı olarak aileden gelen meslek kültürü ile büyük çapta çiftçilik, hayvancılık alanında faaliyet gösteren işletmeler de kurarak firmasını daha da büyüttü. Kaplan, Koçarlı Tarım ve Orman Ürünleri ve Önder Çiftçiler Ltd. adı altında şirketleşerek zirai ürünler ticareti ve pamuk hasat makineleri işletmeciliği yapmaya başladı ve halen devam etmektedir.

2004 yılı Mayıs ayı itibari ile Aydın ili Koçarlı-Bağarası Ovası Sulama Birliği Başkanlığı görevine seçildi. İlkeli, dürüst ve adaletli bir şekilde, karşısına hiçbir aday çıkmadan 14 yıldır ( 4 dönem ) başarı ile görevini sürdürdü. Bu görevini yapılan kanuni düzenleme ile birlikte 2018 Mayıs’ta tüm Türkiye’de olduğu gibi DSİ’ye devretti.

Siyasi hayatına AK Parti ile 2002 yılında başlayan Kaplan,  Milletvekili aday adayı oldu.

Ardından ;

2003 – 2009 AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

 

  • 2009yılı yerel seçimlerinde AK Parti Koçarlı Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girdi. Seçimden başarı ile çıkıp mazbatasını alarak göreve başladı. 2 ay sonra tekrar seçime girildi ve diğer partilerin ittifakı ile seçimi kaybederek süreci tamamladı.
  • 2010 - 2017Aydın İl delegeliği
  • 2017 – 2019 yılları arası Koçarlı İlçe Başkanlığı görevini ifa etti.
  • 30 Mart 2019 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkına Partisinden Koçarlı Belediye Başkanlığını kazanarak, görevine halen devam etmektedir.

Menu

Tarihi

Koçarlı adı bir rivayete göre Koçarlı’ya yerleşen kişilerin eski yerleşim yeri olan Kaçkar,Kaçgarlı’dan diğer bir rivayete göre ise ”Göçerler”kelimesinden gelmektedir.Tarihi açıdan bakıldığında Koçarlı’nın tarihi M.Ö.300 Yıllarına kadar uzanır.Yörenin bilinen ilk sahipleri M.Ö.300 yıllarına kadar yaşadığı sanılan ve tarihçilerin oldukça ilgisini çeken ”Savaşçı Kadınlar Diyarı”olarak adlandıracağımız bugünkü Mersinbelen Mahallesinin güneyinde bulunan harabelerde yaşadığı tespit edilen Amyzonlar’dır.Bu dönemde bölge Büyük İskender’in komutanlarından Antiyöküs idaresinde 150 yıl kadar kalmıştır.Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun yönettiği bu topaklar 1260 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliğine kavuşarak Türkleşmiştir.Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra bir süre Menteşoğulları Beyliği’nin yönetiminde kalan Koçarlı ve civarı Sultan Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında Rodos seferine çıkarken ordusuyla Koçarlı dolaylarında konaklar.Bu sırada 250 çadırlık aşireti ile bölgede bulunan Türk aşireti reisi Mehmet Bey Kanuni’nin ordusuna katılarak Rodos Seferine gider.Sefer sırasında Mehmet Beyin bir oğlu olduğu haberi gelir.Bu haber Kanuni Sultan Süleyman’a ulaştırılır.Padişah bu haberin kendisine uğur getireceğine inanarak çocuğun adını Cihan koyar.Rodos alınır.Sefer dönüşü Sarıçay,Büyük Menderes ve Çine çayı arasında kalan genişçe araziyi de Kanuni Mehmet beye bağışlar.İlk tavsiye edilen ve yerleşilen yer Koçarlı’ya 3km mesafedeki verimli ve sulak Sobuca’dır.(eski adıyla Su Bucağı).1700’lü yıllarda Türkistan’dan gelen bir aşiret şimdiki Koçarlı’nın bulunduğu yere yerleşir.Bu göçten sonra Cihanoğulları da Koçarlı’ya yerleşirler.

Koçarlı’nın nüfusu bu tarihten sonra daha da artar.Yerli rumlardan bir kısmı Koçarlı’ya yerleşir.1837 yılında Sobuca’da kurulan pazar ,Koçarlı2ya nakledirlir.Yunanlıların 27 Mayıs 1919’da Aydın’ı işgali ile İtalyan denetiminde bulunan Koçarlı’ya Büyük Menderes Nehrini aşarak göç edenlerin sayısı da oldukça fazladır.Türk ordusunun zafer kazanmasından sonra İtalyanlar Koçarlı’yı terk ettiklerinde burası nüfusu oldukça fazlalaşmış bir yer olarak karşımıza çıkar.Koçarlı 2.meşrutiyet’e kadar 1908 köy olarak yönetilmiştir.Meşrutiyetten sonra coğrafi konumu sebebi ile bucak haline getirilmiş ve 1 Nisan 1946 yılında ise ilçe olmuştur.

 

E-BÜLTEN KAYIT