Page 1 - 1_Layout 1
P. 1


KOCARLI BELEDİYESİ
KOCARLI
KOCARLI
Sayı: 1 Koçarlı Belediyesi Aylık Bilgilendirme Yayın Organıdır ŞUBAT 2015KOÇARLI’YI BİRLİKTE

KALKINDIRACAĞIZ

Koçarlı için Aydın Büyükşehir

Belediye Başkanı Özlem

Çerçioğlu ve Koçarlı Belediye

Başkanı Mutlu Öztürk el ele verdi.

Başkan Öztürk, “Sayın Çerçioğlu da

benim gibi ilçemizi çok önemsiyor.
İlçemizi birlikte kalkındıracağız” dedi
HER KONUDA UYUM KOÇARLI’YI ÇOK
İÇİNDEYİZ ÖNEMSİYOR

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Özlem Çerçioğlu’nun da kendisi
Öztürk yaptıkları tüm çalışmalarda gibi Koçarlı’yı çok önemsediğine dik-
Büyükşehir Belediyesi ile koordinas- kat çeken Öztürk, “Sayın Çerçioğlu,
yona ve yardımlaşmaya büyük önem Büyükşehir’in tüm imkanları ile bizim
verdiklerini söyleyerek “Her konuda yanımızda. ASKİ, Fen işleri, Kent es- 30 Yıllık Hasret Sona Erdi:
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı- tetiği, yazı işleri, imar ve Şehircilik Koçarlı’da 30 yıl sonra deve güreşleri şenliği yapıldı. Başkan Mutlu Öztürk, “Kültürümüzün yaşa-
mızdan büyük destek ve katkı görü- alanlarında ciddi destek ve katkı alıyo- tılması ve ilçemizin tanıtımı için deve güreşlerini çok önemsiyoruz” dedi. Deve Güreşi Şenliği’nin
yoruz. İlçe Belediyesi olarak Biz de ruz. Koçarlı’yı Sayın Çerçioğlu ile bir- onur konuğu ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. n Haberi 4’te
büyük uyum gösteriyoruz” dedi. likte kalkındıracağız” diye konuştu.Belediyeden yol hamlesi Belediyeden yol hamlesi
Belediyeden yol hamlesi
Belediy
Belediyeden yol hamlesi
Belediyeden yol hamlesi eden yol hamlesi
hedef 40 bin m2 yeni yolhedef 40 bin m2 yeni yol
hedef 40 bin m2 y
hedef 40 bin m2 yeni yol
hedef 40 bin m2 yeni yol
hedef 40 bin m2 yeni yoleni yolBelediye borçlarının

yüzde 62’si Bıyıklı’dan Koçarlı Belediyesi

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, yeni kepçe aldı
belediyenin borçlarının kaynağını açık-
ladı. Koçarlı Belediyesi’nin borçlarının Uzun yıllar sonra yol sorunları biten Sanayi esnafı
yüzde 83’ü kapatılan belde belediyele- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçi- Yeni alınan kepçe için düzenlenen tö-
rinden gelirken en büyük borç yüzde oğlu ve Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk’e rende konuşan Başkan Mutlu Öztürk,
62 ile Bıyıklı Belediyesi’nden geldi. pankart asarak teşekkür etti. “Araçlarımız yetersiz, biz de bu soru-
TOPLAM 8 MİLYON TL BORÇ Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk ilçenin en önemli sorunuyla numuzu biraz olsun çözebilmek ve va-
tandaşlarımıza daha hızlı ve daha
Koçarlı belediyesinin toplam ilgili yeni hedefini açıkladı. Yol sorununu mutlaka bitireceklerini kaliteli hizmet verebilmek için beledi-
borcunun 8 milyon 86 bin 352 TL yemize bir kepçe daha aldık. Devraldı-
olduğunu hatırlatan Öztürk “Bu söyleyen Öztürk, “Bir yılda 40 bin m2 yeni yol yapacağız” dedi ğımız araçlar kullanılmaz durumda”
borcun 5 milyon 39 bin TL’si Bı- dedi. n Haberi 2. Sayfada
yıklı Belediyesi’nin borçlarıdır. 10 AYDA 17 BİN M2 YOL ‘Tapusuz
Yani belediyemizin toplam borcu- Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öz- arazilerin peşini 3 Kullar’a dev
nun yüzde 62’si Bıyıklı Beledi- türk, ilçenin yol sorununu çözmekte ka- bırakmayacağız’
yesi’nden geliyor. Yeniköy rarlı. Başkan Öztürk'ün talimatıyla 10 Türk Bayrağı
Belediyesi’nden devraldığımız borç ayda ilçemizde 17 bin m² yol yapıldı.
1 milyon 679 bin 875 TL’dir. Yani Yaptıkları yol çalışmalarının yeterli ol- Cihanoğlu
borcumuzun yüzde 21’i Yeniköy madığını söyleyen Öztürk, “Şu an ya- 4 ailesinin anısını
Belediyesi’nden devralınmıştır. pımı devam eden 8 bin m2 yol yaşatacağız
Koçarlı Belediyesi’nin eski dönem çalışmamız bulunuyor. Hedefimiz 2015
borcu ise 940 bin 191 TL’dir.İlk 10 yılı içerisinde merkez dışındaki mahalle-
aylık süre içerisinde toplamda 2 rimize ortalama bin m2 olmak üzere Umutları 4
milyon borç ödedik” dedi. toplamda ilçemize 40 bin m2 yeni yol büyütüyoruz
yapmak” dedi. n Haberi 2. Sayfada
   1   2   3   4