Şubat Ayı Meclis Gündemi

T.C.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Konu : Şubat Ayı Meclis Gündemi

KOÇARLI BELEDİYESİNDEN DUYURULUR

  5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 03 Şubat 2020 Pazartesi günü (saat:17.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Şubat Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.Bilgilerinize rica ederim.
GÜNDEM MADDELERİ
1.Akıllı Üretici Pazarı Hk.

                                                                                             Nedim KAPLAN
                                                                                             Belediye Başkanı