Meclis Çalışma Komisyonları

Meclis Birinci Başkan Vekili

Nuri Özkan
İbrahim Beğdede

Meclis Kâtibi

Asil Üyeler
Gülşah Aydın
Taşkın Demir

Yedek Üyeler
Süreyya Çıblak
Ramazan Bayram

Plan Ve Bütçe Komisyonu

Halil Akyol
Fatih Demir
Nuri Özkan

İmar Komisyonu

İrfan Altındiş
İbrahim Beğdede
Ramazan Bayram

Denetim Komisyonu

Gülşah Aydın
Süreyya Çıblak
Taner Avcı

Takdir Komisyonu

Asil Üyeler
Taşkın Demir
Serdal Deveci

Yedek Üyeler
Halil Akyol
Ahmet Koyuncu

Ege Belediyeler Birliği Üyeleri

Asil Üye
Serdal Deveci

Yedek Üye
Taşkın Demir