Mart Ayı Meclis Gündemi

T.C.
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Konu  :

Mart Ayı Meclis Gündemi H.                                                   

28/02/2020

 

            BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

 

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 02 Mart 2020 Pazartesi günü (saat:17.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mart Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM MADDELERİ

1.Geka Proje Başvurusu Hk.