Çakırbeyli 110 Ada 10 Parsel Uygulama imar planı

İmar Planı Ekleri

Ek -1

Ek -2