Belediye Encümeni

Mutlu ÖZTÜRK
Encümen Başkanı
 
Murat ERÇETİN - Üye Taşkın DEMİR - Üye