Aralık Ayı Meclis Gündemi

T.C.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

           

Konu : Aralık Ayı Meclis Gündemi Hk.                                                                                                      27.11.2019

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.maddesine istinaden Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı 02.12.2019 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belediye meclis toplantı salonunda saat 17:00'da yapılacak olup bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM

1.2020 Yılı Ücret Tarifeleri Hk.

2.Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Hk.

 

 

 

                                                                                                         Nedim KAPLAN

                                                                                                        Belediye Başkanı