T.C KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

- Çetin BAYATLI (Yazı İşleri Müdürü)

- Orhan MEZE (Mali Hizmetler Müdür V.)

- Şahin GEZİCİ (Muhtarlık İşleri Müdür V.)

------İrtibat: 0 (256) 761 40 24 ------

-ETİK İLKELER-

* Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

* Halka Hizmet bilinci

* Hizmet Standartlarına uyma

* Amaç ve Misyona bağlılık

* Nezaket ve Saygı

* Saygınlık ve Güven

* Yetkili Makamlara bildirim

* Çıkar çatışmasında kaçınma

* Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

* Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

* Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı

* Savurganlıktan kaçınma

* Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

* Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

* Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

* Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

* Mal bildiriminde bulunma

Web Tasarım Ender Ajans